Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ανακοινώθηκε από τη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.