Συμπληρωματική Εξέταση - Διεξαγωγή

Οι παρακάτω φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συμπληρωματική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

Αριθμός Μητρώου

Μαθήματα

3130051

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3130150

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3130205

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3110175

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3130201

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3150036

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3090154

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3110101

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

3090030

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3110032

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3100028

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3120231

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3140255

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3140116

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++

3140227

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3130095

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

3090163

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3130051

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

3110101

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3090008

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140008

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140016

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3110032

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3120028

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3110060

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140076

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3130095

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3130111

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140246

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140140

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3100242

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3120149

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3120156

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3140173

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3110178

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3100064

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3130205

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3090204

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι ανωτέρω φοιτητές καλούνται να προσέλθουν για εξέταση στα παρακάτω μαθήματα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΙΘΟΥΣΑ Α25 (Πτέρυγα Αντωνιάδου 2ος όροφος)

Ώρα 10:00 – 13:00

Επόπτες :  . . . .

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Β. ΒΑΣΣΑΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γ. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Σ. ΤΟΥΜΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++

Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α. ΔΗΜΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΙΘΟΥΣΑ Α47 (Πτέρυγα Αντωνιάδου 4ος όροφος)

Ώρα 10:00 – 13:00

Επόπτες : . . . .

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Π. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Π.ΒΑΣΣΑΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4/12/2019