Ορισμός εκπροσώπων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδ. Έτους 2018-19, καθώς και ενός (1) αναπληρωματικού, για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρο 26 του ν.4485/2017).