Επίσκεψη στην εταιρία ATOS

Το Γραφείο Διασύνδεσης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με σκοπό την εξωστρέφεια και την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας των τελειόφοιτων φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει επίσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα στην επιχείρηση «ATOS». Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να διαβάσετε το εταιρικό προφίλ.

Στην επίσκεψη έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα των τμημάτων Στατιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και Πληροφορικής

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/10 και ώρες 11.00-15.00. Δηλώσεις συμμετοχής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί έως και τις 19 Οκτωβρίου 2018 (11.00πμ).

https://goo.gl/forms/n6HEY5NBHys0qhHg1

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση λήψης υπεράριθμων αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά το κλείσιμο της φόρμας υποδοχής αιτήσεων, θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ