Προκήρυξη εκλογών

για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, στους φοιτητές του Τμήματος του  2ου , 3ου ,4ου ,5ου και 6ου έτους  πρώτου κύκλου σπουδών, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.