Ανακήρυξη Υποψήφιου

Ανακήρυξη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής της σχολής Επιστήμων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ, για τη θέση διευθυντή του εργαστήριου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών