Παρουσίαση ΠΠΣ Πληροφορικής

Την Τετάρτη 4/10 και ώρα 11-1 θα γίνει παρουσίαση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής, στο Αμφ. Α.