Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών υπάγεται στον Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα και διδασκαλία του Τμήματος Πληροφορικής κυρίως στις εξής επιστημονικές περιοχές: 

  • Ανάκτηση Πληροφοριών (Information Retrieval),
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence),
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing),
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning),
  • Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining),
  • Κατανεμημένη Επεξεργασία Πληροφοριών (Distributed Information Processing),
  • Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Processing),
  • Γραφικά Υπολογιστών και Οπτική Υπολογιστική (Computer Graphics and Visual Computing),
  • Επεξεργασία Εικόνας και Υπολογιστική Όραση (Image Processing and Computer Vision).

Το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω στενά συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες:

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Β. Βασσάλος. Στο Εργαστήριο υπάγονται τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ και ΕΔIΠ του Τμήματος Πληροφορικής:

Το Εργαστήριο και οι ομάδες του συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποστηρίζουν μετα-διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές. Υποστηρίζουν, επίσης, όποτε απαιτείται σχετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα, τις δημοσιεύσεις, τις δραστηριότητες κ.λπ. των μελών και των ερευνητικών ομάδων του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών σημειωμάτων των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου, παρέχονται στις ιστοσελίδες των ερευνητικών ομάδων του και των μελών του.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτήριο Τροίας του ΟΠΑ (Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, βλ. https://www.aueb.gr/el/content/egkatastaseis), στην αίθουσα 301 του 3ου ορόφου. Είναι ανοικτό τις ημέρες και ώρες που είναι ανοικτό το κτήριο Τροίας.