ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                    
Οι Υποτροφίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος απονέμονται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές σειράς εισαγωγής 2019, βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης κατά την διάρκεια των σπουδών τους (απόφαση 8ης Γ.Σ./15-01-2021) , ως κάτωθι:

→ Μέσος Όρος (Μ.Ο.) από 8.51 και άνω, στα τρία τρίμηνα ακαδ. έτους 2019-20:
Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά
ΓΚΑΤΖΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με Μ.Ο.:  9.08 (εννέα και οκτώ εκατοστά)
ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ με Μ.Ο.: 9 (εννέα)
ΧΑΛΙΦΑ  ΙΩΣΗΦ με Μ.Ο.: 9 (εννέα)
ΣΙΜΗΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με Μ.Ο.:  8.67 (οκτώ και εξήντα επτά εκατοστά)

Κατεύθυνση: Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ με Μ.Ο.:  8.58 (οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά)

→ Μέσος Όρος (Μ.Ο.) από 8 έως 8.50, στα τρία τρίμηνα ακαδ. έτους 2019-20:
Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά
ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Μ.Ο.: 8.25 (οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά)
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Μ.Ο.: 8.06 (οκτώ και έξι εκατοστά) 

Κατεύθυνση: Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με Μ.Ο.: 8.33 (οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά)
ΤΑΡΑΝΗ ΣΟΦΙΑ με Μ.Ο.: 8.25 (οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά)
ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με Μ.Ο.: 8 (οκτώ)