Συντονιστική Επιτροπή

Υπεύθυνη για την λειτουργία και την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από Καθηγητές του Τμήματος που διδάσκουν στο Πρόγραμμα.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους:


Αστέριος Πλιάκος Καθηγητής, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Kαθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Διδάσκει Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και Ανταγωνισμού, Δίκαιο Ενέργειας  και Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Αριστούχος διδάκτωρ δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, με θέμα διατριβής την υπεράσπιση των επιχειρήσεων έναντι των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού. Η διατριβή τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μια σημαντική συμβολή στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιστημονικός Διευθυντής του νέου και πρωτοποριακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές». Διευθυντής επιστημονικών μελετών στη Βουλή των Ελλήνων, με αντικείμενο τον έλεγχο της συμβατότητας των νομοσχεδίων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την προετοιμασία γνωμών από τη Βουλή για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει δημοσιεύσει, με ευρύτατη απήχηση στη θεωρία του Ευρωπαϊκού Δικαίου,  12 μονογραφίες και βιβλία, πάνω από 60 μελέτες, εκ των οποίων 30 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, όπως τα Columbia Journal of European Law, Common Market Law Review, European Law Review, European Competition Law Review,  Cahiers de Droit Européen, Revue Trimestrielle de Droit Européen, Revue du Droit de l’Union Européenne.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει προσκληθεί ως ομιλητής από περιώνυμα πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα:  Institute of European Law (the Moscow State Institute of International Relations), Faculty of Law, University of Aix-Marseille, France, Freie Universität Berlin, People’s Friendship University of  Russia. Συμμετείχε σε όλες τις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις αναθεωρήσεις των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστημονικός Σύμβουλος των εκπροσώπων της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για την εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική Πολιτεία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και πολλά νομικά πρόσωπα. Είναι διευθυντής σύνταξης του νέου νομικού περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (2019, εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη). Ομιλεί  Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

E-mail: pliakos@aueb.gr


Γεώργιος Καρύδης Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Γιώργος Καρύδης είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Έδρας Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων. Έχει συγγράψει μονογραφίες και διδακτικά εγχειρίδια. Έχει επίσης συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό και πολυσχιδές διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές του Ενωσιακού Δικαίου του Ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, στο Δίκαιο της εσωτερικής αγοράς και της ρύθμισης των αγορών, στις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και στη σχέση ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

E-mail: karydis@aueb.gr


Θωμάς Μούτος Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Thomas Moutos is Professor of Economics, and Head, in the Department of International and European Economic Studies, of the Athens University of Economics and Business (AUEB), and a Research Fellow of CESifo. His main fields of interest are macroeconomics, labour economics and international economics.

He has authored and edited books with Cambridge University Press, Elsevier, and The MIT Press. Among his journal publications are papers in the American Economic Review, Canadian Journal of Economics, Economics Letters, Journal of Development Economics, European Journal of Political Economy, Journal of International Money and Finance, Oxford Economic Papers, Review of International Economics, and Scandinavian Journal of Economics.

E-mail: tmoutos@aueb.gr  


Γεώργιος Οικονομίδης Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Γιώργος Οικονομίδης είναι Καθηγητής στα Οικονομικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο του York, Μεγάλη Βρετανία) και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2001-2002). Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος του διεθνούς Ινστιτούτου CESifo που έχει έδρα το Μόναχο.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Τελευταία, το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη μελέτη μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από εικοσιπέντε (25) συνολικά άρθρων που έχουν δημοσιευτεί με τη διαδικασία της κρίσης, στα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Review of Economic Dynamics, Scandinavian Journal of Economics, Canadian Journal of Economics, Journal of Public Economic Theory, Oxford Economic Papers, Public Choice, International Tax and Public Finance, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy και CESifo Economic Studies. Επίσης, είναι συγγραφέας ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο MIT Press, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που έχει εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, και δύο άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά και τόμους ημερίδων.

Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του εισηγητή σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει υπάρξει κριτής άρθρων σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί ειδικών εκδόσεων των επιστημονικών περιοδικών European Journal of Political Economy (δύο φορές) και CESifo Economic Studies. Τέλος, είναι ένας από τους συγγραφείς των προσφάτως δημοσιευθέντων βιβλίων με τους ακόλουθους τίτλους: "The Economics of Climate Change" (εκδότης: Τράπεζα της Ελλάδος), "Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας" (εκδόσεις ΟΠΑ), και «Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα» (εκδότης διανΕΟσις).

E-mail: gecon@aueb.gr


Κώστας Ρουμανιάς Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Costas Roumanias is an Assistant Professor at Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economics Studies. He holds a BA in Economics from the National and Kapodistrian University of Athens and an M.Phil and a D.Phil in Economics from the University of Oxford.

He has taught undergraduate and postgraduate courses in Microeconomics, Mathematics, and Political Economics. His research interests include theoretical and applied models of political behaviour, particularly voting, behavioural economics and political extremism.

E-mail: roumanias@aueb.gr