ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΡΕΝΕ» ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ «ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ»