CREATURES_project

Tο έργο “Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable Routes (CREATURES)” (2020-2023) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg ADRION μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), και από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου CREATURES είναι η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των Τομέων Πολιτισμού και Δημιουργίας (ΤΠΔ) (Cultural and Creative Sectors) και του τουρισμού στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και της συμβολής τους στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών μέσω της ανάπτυξης νέων τουριστικών διαδρομών που ενσωματώνουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και της προώθησής τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το έργο συντονίζει ο οργανισμός Metropolitan City of Bologna (Ιταλία) και συμμετέχουν οι εξής εταίροι: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (Ιταλία), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Σλοβενία), Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ελλάδα), Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (Κροατία), Regional Directorate of Cultural Heritage – Vlora (Αλβανία) και School of Economics and Business in Sarajevo, University of Sarajevo (Βοσνία και Ερζεγοβίνη). Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Ελένη Αποσπόρη.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή νέων βιώσιμων και δημιουργικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών στις συμμετέχουσες περιφέρειες. Οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν και εφαρμόζουν πιλοτικά 14 νέες πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους τουρίστες να εξερευνήσουν σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την τοπική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική της περιοχής, την τοπική γαστρονομία, καθώς και τη μουσική, το θέατρο και τη λογοτεχνία. Οι διαδρομές ενσωματώνουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως ποδηλασία και πεζοπορία.

           Οι 14 νέες βιώσιμες και δημιουργικές πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 • “Bicycle Route” και “Creativity Network” στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • “Piccola Cassia (Bologna-Bazzano)” και “Piccola Cassia (Bombiana – Porretta Terme)” στην περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία),
 • “Literary Route” και “Musical Route” στην περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (Ιταλία),
 • “Eat, Pray, Love” και “From East to West” στην πόλη του Σαράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη),
 • “The story of a young soldier on the Soča river (Isonzo) WW1 front” και “Wherever the river flows, that's where I want to be - Bridges and embankments of the Ljubljanica river” στη Σλοβενία,
 • “LIBERTAS Perspective” και “LIBERTAS Horizon” στην περιφέρεια Dubrovnik-Neretva (Κροατία), και
 • “Spinarica” και “Julius Cesar” στην περιφέρεια Αυλώνα (Αλβανία).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις νέες βιώσιμες και δημιουργικές πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα που έχει αναπτύξει το έργο: http://portal.creatoures.eu.

 • Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την περιήγηση στις νέες διαδρομές. Για την προώθηση των νέων πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών το έργο αναπτύσσει εφαρμογή για smartphones καθώς και πολυμεσικές εγκαταστάσεις (multimedia installations). Η εφαρμογή για smartphones δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να προσωποποιούν τη διαδρομή που θέλουν να ακολουθήσουν, με βάση το χρόνο παραμονής στην περιοχή και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους (π.χ. ιστορία, αρχιτεκτονική, γαστρονομία).  Οι πολυμεσικές εγκαταστάσεις έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία των διαδρομών και θα ενημερώνουν τους τουρίστες για τα χαρακτηριστικά και τα σημεία ενδιαφέροντος των διαδρομών.
 • Καλές Πρακτικές (Good Practices) σχετικά με το πώς οι ΤΠΔ μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιώσιμου τουρισμού στις συμμετέχουσες περιφέρειες με δημιουργικό τρόπο. Οι 27 Καλές Πρακτικές που αναγνωρίστηκαν και περιγράφηκαν από τους εταίρους του έργου περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες:
  • Ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες για την ανάδειξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παραδείγματα τέτοιων Καλών Πρακτικών είναι:
   • Η εφαρμογή “Talking Map of Aquileia” (Ιταλία), η οποία παρουσιάζει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής προς Aquileia (που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO) με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών.
   • Η τρισδιάστατη διαδραστική παρουσίαση της αναστήλωσης και διατήρησης του ιερού του ναού του St. Jerome στην πόλη Slano (Κροατία).
  • Φέρνουν την πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής κοντά στους επισκέπτες μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Παραδείγματα τέτοιων Καλών Πρακτικών είναι:
   • Το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Pordenonelegge (Ιταλία).
   • Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους (Ελλάδα).
  • Ενσωματώνουν την ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών στην εξερεύνηση προς πολιτιστικής κληρονομιάς. Παραδείγματα τέτοιων Καλών Πρακτικών είναι:
   • Η θεματική διαδρομή “Pelješac – The Empire of Wine” (Κροατία), η οποία προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες αγροτουρισμού και οινογνωσίας.
   • Η Βασιλική Πόλη του Vranduk (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), η οποία αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία και παραδοσιακές τέχνες, όπως η ταπητουργία.
  • Προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα περιήγησης στη φυσική, ιστορική ή πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής. Παραδείγματα τέτοιων Καλών Πρακτικών είναι:
   • Θεματικός τουρισμός σχετικά με την πολυφωνική μουσική στην περιοχή της Νότιας Αλβανίας.
   • Οι ποδηλατικές διαδρομές “Bike Slovenia Green” που συνδέουν τουριστικούς προορισμούς που έχουν λάβει την περιβαλλοντική πιστοποίηση “Slovenia Green” (Σλοβενία).

Περισσότερες πληροφορίες για τις Καλές Πρακτικές είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό κατάλογο Καλών Πρακτικών που έχει αναπτύξει το έργο και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου: https://creatures.adrioninterreg.eu/library/good-practices-e-catalogue.

 • Προτάσεις πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ΤΠΔ στις περιφέρειες και εργαλεία για την εφαρμογή τους,. Οι προτάσεις και τα εργαλεία πολιτικής απευθύνονται προς τους φορείς χάραξης και εφαρμογής των πολιτικών για την ανάπτυξη και τον τουρισμό στις συμμετέχουσες περιφέρειες. Οι προτάσεις πολιτικής αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για τους ΤΠΔ, την ανάπτυξη τομεακών πολιτικών για κάθε ΤΠΔ, την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων (επιχειρήσεων, οργανισμών) που ανήκουν στους ΤΠΔ, την προώθηση των ΤΠΔ ως τομέων που μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, την εναρμόνιση της ανάπτυξης των ΤΠΔ με τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία, και την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης για τους ΤΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προτάσεις και τα εργαλεία πολιτικής είναι διαθέσιμες στη σχετική έκθεση στην ιστοσελίδα του έργου: https://creatures.adrioninterreg.eu/library/creatures-policy-recommendations.

 • Ενίσχυση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα ΤΠΔ και μεμονωμένων ομάδων/ατόμων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους ΤΠΔ. Οι συμμετέχουσες περιφέρειες ανέπτυξαν και εφάρμοσαν δράσεις εκπαίδευσης και καθοδήγησης (training and mentoring) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ΤΠΔ ή μεμονωμένων ομάδων / ατόμων που ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους ΤΠΔ. Οι δράσεις εκπαίδευσης περιλάμβαναν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θεματικές ενότητες όπως ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων, marketing και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του τομέα, και προώθηση των επιχειρηματικών ιδεών με στόχο την εύρεση χρηματοδότησης (pitching, fundraising). Οι δράσεις καθοδήγησης περιλάμβαναν την παροχή προσωποποιημένης υποστήριξης από ειδικούς (mentors) προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και ομάδες / μεμονωμένα άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων ομάδων / ατόμων είναι διαθέσιμες στη σχετική έκθεση στην ιστοσελίδα του έργου: https://creatures.adrioninterreg.eu/library/final-report-on-the-results-of-japs-implementation.

Η Ομάδα Έργου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυξε τη μεθοδολογία του έργου, που αποσκοπεί στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στους ΤΠΔ σε κάθε περιφέρεια και την αναγνώριση ευκαιριών, απειλών, δυνατών και αδύνατων σημείων, την αναγνώριση και περιγραφή Καλών Πρακτικών που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει οι περιφέρειες του έργου για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων, την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των ΤΠΔ στις συμμετέχουσες περιφέρειες και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης που προσέφεραν οι περιφέρειες.

Website: https://creatures.adrioninterreg.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/CreaturesProject

Twitter: https://twitter.com/CreaturesProje2

Instagram: https://www.instagram.com/creatures_project/