Επικοινωνία

Το γραφείο της γραμματείας του μεταπτυχιακού προγράμματος βρίσκεται στο κτίριο Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (Γραφείο 909) και είναι ανοιχτό καθημερινά προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους παρόντες και μελλοντικούς φοιτητικές και να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία των αιτήσεων ή απλώς να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του demotemp.

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 9ος όροφος, γραφείο 909

Τηλέφωνο: 210 8203 689

E-mail: demotemp@aueb.gr


Φόρμα Επικοινωνίας