Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδ. έτος 2020-2021

Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Υποψηφιοτήτων Ακαδ. Έτος 2020-2021

Η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του μεταπτυχιακού ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 12/3/2019 έως 19/4/2021
  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 2/5/2019 έως 28/6/2021

 
 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιλογητικών:

Kέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α. Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909, ΤΚ 11362, Αθήνα

Πληροφορίες καθημερινά 11.00-17.00, τηλ. 210 8203689

email: secretariat.financeandbanking@aueb.gr