Χρήσιμες Πληροφορίες

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Η γραμματεία του τμήματος βρίσκεται στο Κτίριο των Μεταπτυχιακών Σπουδών επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, στον 8ο όροφο, γραφείο 806. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας είναι Δευτ-Παρ 9:30-16:30.

Γραμματεία: 
Ειρήνη Μαυρομαρά (210-8203665, emavro@aueb.gr), 
Χαρά Παπακωνσταντίνου (210-8203631, cpapakons@aueb.gr), 
Fax: 210-8203607

Η ενημέρωση από τη γραμματεία (ανακοινώσεις, πρόγραμμα κ.λπ.) γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές του προσωπικό λογαριασμό χρήστη για τις δικτυακές υπηρεσίες του, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Οδηγίες για την απόκτηση του λογαριασμού δίνονται κατά την έναρξη των σπουδών. 

Φοιτητική Ταυτότητα / πάσο

Η φοιτητική ταυτότητα και το πάσο είναι πλέον ένα ενιαίο έντυπο το οποίο διανέμεται από τα σημεία παραλαβής που έχει ορίσει το Υπουργείο ενώ η αίτηση για την απόκτησή του γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου. Σχετικές οδηγίες αποστέλλονται από τη γραμματεία κατά την έναρξη των μαθημάτων και η έκδοσή της είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Εξετάσεις και Ενημέρωση Βαθμολογίας

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου και η διεξαγωγή τους διέπεται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του ΟΠΑ. Ένα περίπου μήνα μετά το τέλος της κάθε εξεταστικής περιόδου για όλα τα τμήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Η ανακοίνωση γίνεται μέσω του e-grammateia.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται ένα μήνα πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου τόσο μέσω αποστολής του με e-mail στους φοιτητές όσο και μέσω της παρούσης ιστοσελίδας (Νέα). 

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Η χορήγηση βεβαιώσεων και εντύπων που εκδίδονται από τη Γραμματεία γίνεται με τη συμπλήρωση του αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού μέσω του e-grammateia. Οι βεβαιώσεις παραλαμβάνονται μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία.

Καταβολή τελών φοίτησης, Αποδείξεις

Η καταβολή γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αναλυτικά στοιχεία δίνονται από τη γραμματεία). Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στη Γραμματεία, ενώ στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομά του φοιτητή/της φοιτήτριας.

Στην περίπτωση που τη συμμετοχή στο μεταπτυχιακό χρηματοδοτείται από νομικό πρόσωπο (εταιρεία) και χρειάζεται έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει ΠΡΙΝ γίνει η κατάθεση των χρημάτων να επικοινωνεί ο φοιτητής με το λογιστήριο και συγκεκριμένα με την κα Ελένη Ράπτη στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΠΑ (erapti@rc.aueb.gr) και ο φοιτητής είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ να παρακολουθεί την πορεία της πληρωμής και να ενημερώνει τη γραμματεία για την εξέλιξή της, ενώ σε κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίζει αποδεικτικό κατάθεσης. 

Απλές αποδείξεις πληρωμής των τελών φοίτησης βγαίνουν αυτόματα από το λογιστήριο αφού εμφανιστεί η κατάθεση στην αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του προγράμματος. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα σταλεί στη γραμματεία από όπου θα τα προμηθευτείτε. ΔΕΝ πληρώνετε στη γραμματεία.