Τέλη Φοίτησης

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος μερικής φοίτησης ορίζονται στα 7.500 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.

1η δόση, αποδοχή της θέσης 1500
2η δόση, Νοέμβριος 2024 1500
3η δόση, Μάρτιος 2025 1500
4η δόση, Οκτώβριος 2025 1500
5η δόση, Φεβρουάριος 2026 1500