Τέλη Φοίτησης

Από το ακαδ. έτος 2024-2025, τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος πλήρους φοίτησης ορίζονται στα 6.900 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.

1η δόση, αποδοχή της θέσης 1500
2η δόση, Οκτώβριος 2024 1800
3η δόση, Ιανουάριος 2025 1800
4η δόση, Απρίλιος 2025 1800