Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος πλήρους φοίτησης ορίζονται στα 6.250 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος

Για το ακαδ.έτος 2023-2024 η καταβολή θα γίνει ως εξής:

1.800 €

Ιούλιος 2023 με την αποδοχή της προσφερόμενης θέσης

1.800 €

Οκτώβριος 2023

1.800 €

Ιανουάριος 2024

850 €

Απρίλιος 2024

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.