Χρήσιμες Πληροφορίες

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Η γραμματεία του τμήματος βρίσκεται στο Κτίριο των Μεταπτυχιακών Σπουδών επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, στον 8ο όροφο, γραφείο 806. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας είναι Δευτ-Παρ 9:30-16:30.

Γραμματεία: 
Ειρήνη Μαυρομαρά (210-8203665, emavro@aueb.gr), 
Χαρά Παπακωνσταντίνου (210-8203631, cpapakons@aueb.gr), 

Η ενημέρωση από τη γραμματεία (ανακοινώσεις, πρόγραμμα κ.λπ.) γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού.


Φοιτητική Ταυτότητα / πάσο

Η φοιτητική ταυτότητα και το πάσο είναι πλέον ένα ενιαίο έντυπο το οποίο διανέμεται από τα σημεία παραλαβής που έχει ορίσει το Υπουργείο ενώ η αίτηση για την απόκτησή του γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου. Σχετικές οδηγίες αποστέλλονται από τη γραμματεία κατά την έναρξη των μαθημάτων και η έκδοσή της είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.


Εξετάσεις και Ενημέρωση Βαθμολογίας

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου και η διεξαγωγή τους διέπεται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του ΟΠΑ. Ένα περίπου μήνα μετά το τέλος της κάθε εξεταστικής περιόδου για όλα τα τμήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Η ανακοίνωση γίνεται μέσω του e-grammateia.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται ένα μήνα πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου τόσο μέσω αποστολής του με e-mail στους φοιτητές. 


Χορήγηση Πιστοποιητικών

Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικού αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού στο e-grammateia


Καταβολή τελών φοίτησης, Αποδείξεις

Η καταβολή γίνεται με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής RF, ο οποίος εκδίδεται από τη γραμματεία και είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή/τρια του προγράμματος. 

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος απο νομικό πρόσωπο (εταιρεία) με έκδοση σχετικού τιμολογίου. Καθώς απαιτείται ξεχωριστός κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής RF, για τη σχετική διαδικασία παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία. 

Απλές αποδείξεις πληρωμής των τελών φοίτησης βγαίνουν αυτόματα από το λογιστήριο αφού εμφανιστεί η κατάθεση στην αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του προγράμματος. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία. ΔΕΝ πληρώνετε στη γραμματεία.