Χαράλαμπος Βασιλείου

Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ, Απόφοιτος Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος στις επιστήμες της εκπαίδευσης μέσα από το βιωματικό σχεδιασμό του και τη συνεργασία του με σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους θεσμούς. Αλλά αν αγνοήσουμε τα παραπάνω ή ακόμα και τις σχέσεις και τις φιλίες που σφυρηλατούνται από τους συμμετέχοντες μέσα σε αυτό και επικεντρωθούμε στο αποτέλεσμα, θα δούμε ότι το Πρόγραμμα, μέσα από την προσωπική ανάπτυξη που εκμαιεύει από τον κάθε φοιτητή/τρια, αποτελεί μια μεγάλη σχολή που παράγει υπεύθυνους και μάχιμους επαγγελματίες για τον εκπαιδευτικό κλάδο και όχι μόνο."