Παρουσίαση βιβλίου: "Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Καθηγητή κ. Αστέριου Πλιάκου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προσκαλεί στην παρουσίαση
της νέας έκδοσης του βιβλίου του κ. Αστέριου Πλιάκου, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:

Το Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης
Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 17.30
Αίθουσα «Ευρώπη», Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Εισηγητές:

Βασίλειος Σκουρής, πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Μιχαήλ Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος στο Δικαστήριο της ΕΕ, Σύμβουλος Επικρατείας ε.τ.
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ
Βασίλειος Χριστιανός, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ