ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET “EU MULTILATERAL DIPLOMACY"

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet με θέμα "Η Πολυμερής Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης” αποτελεί έναν ακαδημαϊκό κόμβο γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με την πολυδιάστατη διπλωματική δραστηριότητα της ΕΕ.

Το Κέντρο Αριστείας ενθαρρύνει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τις πολυμερείς διπλωματικές σχέσεις της ΕΕ και δημιουργεί έναν ευρύτερο κοινό κοινό χώρο για τεκμηριωμένη ανάλυση και συζήτηση σχετικά με τα τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Φιλοξενείται στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AUEB).