Testimonials Πρακτικής Άσκησης

Testimonials φοιτητών που συμμετείχαν στην Πρακτική Άσκηση

Γιώργος Καλούσιος
Πρακτική Άσκηση στην Seven Sigma

“Είμαι ο Γιώργος Καλούσιος, φοιτητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, και έκανα την πρακτική μου άσκηση στην εταιρία Seven Sigma, μια συμβουλευτική εταιρία που ειδικεύεται στην καινοτομία με πελάτες από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων.

Τα οφέλη της πρακτικής άσκησης για έναν φοιτητή είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά, έχει την ευκαιρία να εισέλθει ομαλά στον επαγγελματικό βίο και να αποκτήσει την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία με την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του επιβλέποντος. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη την γνώση που αποθησαύρισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του και να βρει την πρώτη του δουλειά.

Προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ στη διαδικασία των συνεντεύξεων, εμπειρία που βρήκα ανέλπιστα ενδιαφέρουσα, διότι από την προετοιμασία ακόμη, αλλά τη συνέντευξη αυτή καθαυτή, παρατηρεί κανείς πολλές λεπτομέρειες, που αθροιστικά συνθέτουν την «προσωπικότητα» του οργανισμού. Το σημαντικό, έπειτα, είναι το βέλτιστο ταίριασμα μεταξύ του φοιτητή και του κατάλληλου για αυτόν οργανισμού.”

- Οκτώβριος 2019 -

Μαρία Μουλά
Πρακτική Άσκηση στην Johnson & Johnson

“Ξεκινώντας, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω το γραφείο διασύνδεσης και τον επιβλέποντα καθηγητή που συντονίσαν με τόση επιτυχία την πρακτική μου άσκηση. Πρόκειται για μια ευκαιρία, που θα πρέπει όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος να κυνηγήσουν αν θέλουν να βιώσουν την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος που επιθυμούν να ακολουθήσουν, η οποία μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την εργασία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πρακτική άσκηση στην εταιρεία Johnson & Johnson ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις προσδοκίες μου, ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις μου. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη να δω ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη και εκπαίδευση μου. Μου δόθηκε η δυνατότητα της δοκιμής σε αντικείμενα εργασίας που πλέον αποτελούν τη μελλοντική μου επιλογή στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Η καθημερινή συναναστροφή σε έναν τέτοιο σημαντικό χώρο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και ωρίμανσης. Η εμπειρία που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου ήταν σιγουρά εμπειρία ζωής.”

- Ιανουάριος 2020 -

Γιάννης Μπάτας
Πρακτική Άσκηση στο CERN

“Η πρακτική άσκηση μας έδωσε τη δυνατότητα εφαρμόσουμε τις γνώσεις που λάβαμε καθόλη τη διάρκεια των σπουδών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, συνδυάζοντας την με την πτυχιακή εργασία διερευνήσαμε επιστημονικούς τομείς με τους οποίους ασχολιόμασταν εργασιακά σε καθημερινή βάση. Στην περίπτωση μου, πέρα από την εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων, έζησα μια μοναδική εμπειρία. Ένα χρόνο μετά τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του Erasmus, είχα αποφασίσει ότι ήθελα να κάνω και την πρακτική μου στο εξωτερικό, καθώς το ΔΕΤ ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες αυτές. Έτσι, έκανα διάφορες αιτήσεις στην πλατφόρμα erasmusintern.org (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+) και μεμονωμένες σε εταιρίες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του CERN οπου τελικά έκανα την πρακτική μου. Μετά το πέρας της τρίμηνης πρακτικής του ΔΕΤ, συνεχίζω να εργάζομαι στο CERN ως προγραμματιστής. Το περιβάλλον μοιάζει περισσότερο με ακαδημαϊκό παρά με εργασιακό με αρκετά περιθώρια για έρευνα και άλλες πρωτοβουλίες. Τα κοντινά βουνά της Ελβετίας και της Γαλλίας είναι ιδανικά για hiking ή ski τα Σαββατοκύριακα!”

- Οκτώβριος 2019 -

Σταυρούλα Σαρρή
Πρακτική Άσκηση στην Cardlink

“Η απόκτηση εμπειριών και ποικίλων ερεθισμάτων κατά την διάρκεια φοίτησης παρέχει σημαντικά εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία κάθε φοιτητή και θα πρέπει να επιδιώκεται σθεναρά. Προσωπικά, η εμπειρία μου από την πρακτική άσκηση συνέδραμε σημαντικά στην καλλιέργεια τόσο των πρακτικών γνώσεων όσο και δεξιοτήτων (soft skills). Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα οφέλη είναι η δυνατότητα και ευκαιρία να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο η ακαδημαϊκή μου κατάρτιση ώστε να μην αποτελεί συσσωρευμένη γνώση, αλλά εργαλείο για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον επαγγελματικό χώρο και πάνω από όλα σημαντικό νοητικό μοντέλο οργάνωσης της σκέψης. Η συνεργασία με άτομα άλλου ακαδημαϊκού υπόβαθρου και ηλικίας, οι γνώσεις που απέκτησα σχετικά με τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας, οι γνωριμίες αλλά και το multitasking είναι ακόμη κάποια από τα οφέλη που αποκόμισα από την πρακτική άσκηση. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης είναι μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του τμήματος. Σήμερα, περίπου πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μου εξακολουθώ να εργάζομαι για την ίδια εταιρεία.”

- Ιούλιος 2019 -

Αλεξάνδρα Χανιωτάκη
Πρακτική Άσκηση στην Ernst & Young

“Η πρώτη μου εμπειρία στο ΔΕΤ ήταν η ομαδική διαχείριση μίας εικονικής επιχείρησης. Αργότερα αντιλήφθηκα ότι τίποτα «δεν είναι τυχαίο» και το παιχνίδι αυτό προετοίμαζε από νωρίς, έστω και υποσυνείδητα το έδαφος για την ένταξη σε έναν πραγματικό οργανισμό.

Το προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών, που προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής, δημιουργεί ένα προφίλ πολύπλευρου φοιτητή που είναι ικανός να δουλεύει ομαδικά, να αντλεί ερεθίσματα από το περιβάλλον και χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη να επιλύει προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στην ΕΥ, όμως, συνειδητοποίησα  ότι το σημαντικότερο εφόδιο ήταν ότι είχα μάθει να μαθαίνω.

Με διάθεση για γνώση και νέες εμπειρίες συνεργάστηκα με έμπειρους επαγγελματίες, εκπαιδεύτηκα περαιτέρω και προσαρμόστηκα σταδιακά στην οργανωσιακή κουλτούρα μίας διεθνούς φήμης συμβουλευτικής εταιρείας. Παράλληλα, διαπίστωσα ότι έχτιζα πάνω σε μία ήδη ισχυρή βάση γνώσεων και soft skills την οποία είχα κερδίσει από το ΔΕΤ.

Η πρακτική, λοιπόν, δεν αποτέλεσε απλώς το τελικό στάδιο των σπουδών μου, αλλά ένωσε εντυπωσιακά τα διαφορετικά κομμάτια του πάζλ.”

- Οκτώβριος 2019 -

Ιουλία Κουρουπάκη
Πρακτική Άσκηση στη Vodafone

“Οι γνώσεις που αποκτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών, και μάλιστα στο ΔΕΤ, είναι ανεκτίμητες, αλλά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν εφαρμόζονται στην πράξη. Η Πρακτική Άσκηση είναι το μοναδικό μάθημα, το οποίο μπορεί να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, στο δυναμικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Θεωρώ ότι είναι μάθημα ζωτικής σημασίας, αφού γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ Πανεπιστημίου και επαγγελματικού κόσμου. Για εμένα, η πρακτική άσκηση ήταν η πρώτη μου εργασιακή εμπειρία και αποτέλεσε πηγή απόκτησης πολλών εμπειριών και γνώσεων. Γνώρισα τη λειτουργία μιας πολυεθνικής εταιρείας με πολυάριθμες δομές, τμήματα και διαδικασίες και έμαθα να αντιμετωπίζω καθημερινές προκλήσεις. Έλαβα γνώσεις που κανένα βιβλίο δεν θα μπορούσε να καλύψει από μόνο του, αλλά ταυτόχρονα διαμόρφωσα έναν πιο δυναμικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Σήμερα, μετά το πέρας της πρακτικής μου, εξακολουθώ να εργάζομαι στην ίδια εταιρεία και στον ρόλο με τον οποίο ξεκίνησα, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και ζήλο.”

- Οκτώβριος 2019 -

Testimonials εταιριών που συνεργάστηκαν με το Τμήμα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Seven Sigma
Ελένη Βορίσση
Chemical Research Engineer

“Η συμμετοχή της Seven Sigma για πρώτη φορά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αποδείχθηκε ένα επιτυχές εγχείρημα. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τη νέα γενιά επιστημόνων, που φέρνει μαζί της νέα, εφαρμόσιμη γνώση και έναν διαφορετικό και σύγχρονο τρόπο σκέψης και δράσης. Παράλληλα, ο φοιτητής, κ. Γιώργος Καλούσιος, είχε την ευκαιρία να εμπλακεί σε μια διαδικασία βιωματικής μάθησης, να εξοικειωθεί με το πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να συμμετάσχει ενεργά σε ενδιαφέροντα projects, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά του εφόδια και αναπτύσσοντας επαγγελματικές δεξιότητες (όπως διαχείριση χρόνου, ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας, επικοινωνία με συνεργάτες). Το επιστέγασμα αυτής της επωφελούς και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συνεργασίας ήταν η πρόσληψη του κ. Καλούσιου, αποδεικνύοντας ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελέσει αφενός το εφαλτήριο για την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός φοιτητή και αφετέρου μια ιδανική ευκαιρία για την εύρεση ενός μελλοντικού συνεργάτη για τους φορείς υποδοχής. Υπό το πρίσμα αυτό, η Seven Sigma προτίθεται να συνεχίσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του τμήματος ΔΕΤ.”

- Οκτώβριος 2019 -

Johnson & Johnson Family of Companies
Human Resources Department

“Στην Johnson & Johnson στηρίζουμε τα νέα ταλέντα, συμμετέχοντας ενεργά σε προγράμματα απασχόλησης νέων και πρακτικής άσκησης. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο το 75% των φοιτητών που απασχολούνται σε εμάς, τείνει να προσλαμβάνεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Συγκεκριμένα, με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούμε μια μακρόπνοη συνεργασία. Υποδεχόμαστε με χαρά τους φοιτητές του τμήματος ΔΕΤ και τους στηρίζουμε έμπρακτα στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα. Η εμπειρία της πρακτικής άσκησης στην Johnson & Johnson, ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και γνωστικών ικανοτήτων, μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αξιών που ενισχύει τις ίσες ευκαιρίες, τη διαφορετικότητα και την καινοτομία.  

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Johnson & Johnson:
Η Johnson & Johnson είναι η πιο ολοκληρωμένη εταιρία για τη Φροντίδα της Υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες ασθενών, καταναλωτών και επαγγελματιών υγείας. Ο Όμιλος Johnson & Johnson με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1973, δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Φαρμακευτικό, Ιατροτεχνολογικό και Καταναλωτικό με Εργοστάσιο Παραγωγής.”

- Οκτώβριος 2019 -

CERN
Elena Gianolio
Theoretical Physics Department

“The collaboration between CERN and DMST students in the person of Mr Ioannis Batas was really excellent. CERN is a world-wide laboratory performing world-class research in fundamental physics, where scientists work together to push the frontiers of science and technology, for the benefit of all. Aside from pushing the frontiers of knowledge, one of the goals of CERN is to train new generations of scientists and engineers, which in turn bring enthusiasm and a lot of positive energy. In this respect, the DMST Internship program fitted perfectly CERN’s mission. Ioannis had to work on the creation of web pages for the Theory Division. He had a very good computer science skills, thanks to the high-quality education provided by DMST department. After a short period of more specialized training, he was quickly independent. As a result, he became fully responsible for the project, from the design of the templates to the implementation of the requests of our group; a task which he did this with enthusiasm and professionally, getting quickly the good solutions. All in all, I consider the collaboration with Ioannis a very fruitful experience both from the technical and human viewpoint.”

- Οκτώβριος 2019 -

Cardlink
Κουλίκας Γιώργος

eCommerce Product Owner, cardlink.gr

“Η συνεργασία της Cardlink με φοιτητές του ΔΕΤ έχει αποδειχθεί εξαιρετική. Στην περίπτωση της Σταυρούλας της Σαρρή αυτό επιβεβαιώνεται. Τα βασικότερα οφέλη που προέκυψαν από την συνεργασία είναι η μεταφορά φρέσκων γνώσεων και νέων τρόπων δουλειάς από τους φοιτητές σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ναι μεν δουλεύει πολύ καλά αλλά που επιδέχεται βελτίωσης από ανθρώπους που μόλις βγαίνουν από το χώρο του πανεπιστήμιου και έχουν πρόσφατα διδαχθεί την κατάλληλη θεωρία που βοηθά να στήνεται η δουλειά σε ένα σωστό πλαίσιο. Η Σταυρούλα ασχολήθηκε επιμελώς με το ecommerce platform UX για το οποίο έδωσε πολύ χρήσιμα insights. Σημαντικότερο ήταν όμως ότι είχε εκπαιδευτεί σωστά ώστε να μπορεί να κάνει multitasking και να διαχειρίζεται παράλληλα πολλά projects πάνω σε διαφορετικά θέματα. Είναι άξιο σημείωσης ότι στα πλαίσια της πρακτικής της έπρεπε να συναναστραφεί και να διαχειριστεί σχέσεις με πολλούς διαφορετικούς ρόλους, όπως πχ πελάτες (μεγάλους και μικρούς), συνεργάτες, στρατηγικούς partners κα. Μπόρεσε πολύ αποτελεσματικά να δουλέψει υπό πίεση και να διορθώσει δομές στην ομάδα οι οποίες υπολειτουργούσαν. Σε γενικές γραμμές θα χαρακτήριζα τη συνεργασία μας μαζί της εξαιρετική.”

- Ιούλιος 2019 -

Ernst & Young
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος

“Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και η ΕΥ, ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι σε μεγάλο βαθμό. Προκειμένου όμως να επιτύχει τους στόχους της και να συμβαδίζει απόλυτα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, χρειάζεται δίπλα της και τα αντίστοιχα ταλέντα. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που παρέχει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογίας. Έμπρακτο παράδειγμα αυτού, είναι η συνέχεια απασχόλησης ενός ακόμα φοιτητή του τμήματος ΔΕΤ που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία. Η ΕΥ είναι πολύ χαρούμενη για αυτή την συνεργασία και επιθυμεί να φέρει σε επαφή άμεσα περισσότερους τελειόφοιτους με τον κλάδο της συμβουλευτικής ώστε να εφαρμόσουν τις πρακτικές αλλά και τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω της ακαδημαϊκής τους πορείας.”

- Οκτώβριος 2019 -

SoftOne
Σταύρος Τριανταφύλλου
Community Manager

“Στη SoftOne πιστεύουμε και επενδύουμε στους νέους ανθρώπους, στηρίζοντας συστηματικά δράσεις και προγράμματα πρακτικής άσκησης, αμειβόμενης απασχόλησης και επαγγελματικής ανάπτυξης νέων στελεχών. Στην κατεύθυνση αυτή, και σε τακτική συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδυναμώνουμε τις διευθύνσεις της εταιρείας μας με ταλαντούχους τελειόφοιτους φοιτητές, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη μετάβασή τους από την ακαδημαϊκή γνώση, στην επιχειρησιακή πραγματικότητα. Η πρακτική άσκηση στη SoftOne παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών με την καθοδήγηση έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών, καθώς επίσης την προοπτική άμεσης επαγγελματικής απορρόφησης κάθε ασκούμενου στο  ευρύτερο οικοσύστημα της μεγαλύτερης εταιρείας λογισμικού της ελληνικής αγοράς.

Σχετικά με τη SoftOne:
Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Olympia, αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης συστημάτων ERP/CRM, πρωτοποριακών Cloud υπηρεσιών και προηγμένων λύσεων Enterprise Mobility. Δραστηριοποιείται στην ελληνική και επιλεγμένες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, αριθμώντας ένα πελατολόγιο 18.000 και πλέον επιχειρήσεων, καθώς κι ένα διευρυμένο δίκτυο 300+ εξειδικευμένων συνεργατών.”

- Ιανουάριος 2019 -