Ανακοίνωση σχετικά με τη βαθμολογία του μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα" (κλιμάκιο Μ-Ω)

Με απόφαση της 13ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Η βαθμολόγηση των φοιτητών και η ανάρτηση των βαθμολογιών στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εξεταστή, ο οποίος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς.

Καθώς, μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος χειμερινού εξαμήνου «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα» (κλιμάκιο Μ-Ω), οι φοιτητές 6ου εξαμήνου (και πάνω) οι οποίοι δεν δήλωσαν το μάθημα εαρινού εξαμήνου «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», για τη δήλωση του οποίου απαιτείται προαγωγικός βαθμός στο μάθημα «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στη Γραμματεία (accfin@aueb.gr) προκειμένου να καταχωρηθεί το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στο κλιμάκιο Μ-Ω, είχαν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου το μάθημα «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα» και μόνο εφόσον υπάρχει περιθώριο στον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που δικαιούνται να δηλώσουν κατά το ακαδ. έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται ότι καταβάλλεται από το Τμήμα και την Πρυτανεία κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα» (κλιμάκιο Μ-Ω).