Άλλες Δημοσιεύσεις

Others

2010

Cassani, M. and D. Giamouridis (2009), “Hedge Fund Clones: A much safer way to play”, Alternative Intelligent Quotient, vol. 32, pp. 7 - 14. 

Re-printed for: The Capital Guide to Canada’s Hedge Fund Potential, ISI Publications, 2010, fortcoming.

Βενιέρης Γ. και Σ. Κοέν (Αθήνα 2010), ‘‘Τα Οικονομικά των ΟΤΑ: Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης’’, Άρθρο στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Τεύχος 65. 

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2010), “Απλές τεχνικές αποτίμησης μετοχών”, Επιχείρηση, τ. 6, αρ. 57, σελ. 150-155.

2009

Kavussanos, M.G., (2009). “Shipping Bank lending, with a ‘New’ Royal Bank of Scotland (RBS)?”, Nautika Hronika, Vol. 115, in Greek. 

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2009), “Ανάλυση λογιστικής ποιότητας κερδών”,Επιχείρηση, τ. 5, αρ. 54, σελ. 1188-1193.

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2009), “Μεθοδολογίες προεξόφλησης καθαρών ταμειακών ροών και υπερκερδών”, Επιχείρηση, τ. 5, αρ. 51, σελ. 783-797.

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2009), “Πρακτικός οδηγός υπολογισμού καθαρών ταμειακών ροών”, Επιχείρηση, τ. 5, αρ. 45, σελ. 36-42.

2008

Kavussanos, M.G., (2008) “The financial ‘tsounami’ and the shipping industry”, Nautika Hronika, Vol. 114, Nov. 2008, p. 30-32, in Greek. 

Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, (2008). “International Stock Exchanges and the financing of Greek shipping companies”, Nautika Hronika, Vol. 108, in Greek. 

 

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2008), “Πως αναλύεται η κερδοφορία της επιχείρησης;”,Επιχείρηση, τ. 4, αρ. 40, σελ. 964-967.

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2008), “Πως η επιχείρηση δημιουργεί αξία για τους μετόχους της;”, Επιχείρηση, τ. 4, αρ. 38, σελ. 668-671.

2007

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2007). “Shipping Derivatives Strategies for Banks”,Economic Outlook, Special Report – Shipping Finance, Issue 120, pp. 36-38. 

Kavussanos, M.G., (2007). “Shipping Derivatives”, Digital Weekly Magazine, Derivatives.gr, Vol. 88, pp 7-11. 

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2007). “Shipping Capital”, Lloyds Shipping Economist, Vol. 29, p.32-35. 

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2007), “Πρακτικός οδηγός αποτίμησης μετοχών”,Επιχείρηση, τ. 3, αρ. 32, σελ. 1462-1468.

2006

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2006). “Derivatives and Risk Management in Shipping”,Nautika Hronika, Vol. 92, pp. 92-94. 

2005

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2005). “Initial Public Offerings in Shipping” Economic Outlook, Special Issue. 

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2005). “Shipping Derivatives and Greek Shipping: A Luxury or A Necessity?”, Economic Outlook, Issue 96. 

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2005). “Greeks Cautious Over Derivatives”, Tradewinds, 15. 

Kavussanos, M.G., Goulielmou, M. and Visvikis, I., (2005). “The Shipping Derivatives in Greece”, Oikonomika kai Nautiliaka Nea, Issue 1017, in Greek. 

Γεωργούτσος, Δ., (2005)“Διάρθρωση και εξελίξεις στη φορολογία του κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή ένωση: Ανταγωνισμός και εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων», Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής, σελ. 219-248, ΕΜΟΠ.

2004

Γκίκας, Δ. (2004), “Tα Οφέλη και το Κόστος των ΔΛΠ”, Κέρδος, σ.27

2003

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2003). “FFAs can stabilize revenue”, Lloyds Shipping Economist. 

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2003). “FFAs aid price discovery”, Lloyds Shipping Economist. 

Βενιέρης Γ., Ι. Ζωργιός, και Σ. Κοέν (Αθήνα 2003), ‘‘Εκσυγχρονιστικό περιβάλλον αυτόνομης λειτουργίας του Δημοσίου Λογιστικού στο πλαίσιο του ΠΔ 205/98, με βάση τις αρχές της συστηματικής θεωρίας’’, Άρθρο στο ΛΟΓΙΣΤΗ, Τεύχη 582 και 583. 

2000

Kavussanos, M.G. (2000). “Business Risk Measurement and Management Strategies in the Shipping Industry”, Turkish Shipping World. 

Βενιέρης Γ. και Σ. Κοέν (Αθήνα 2000), ‘‘Το νέο σύστημα διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης των ΝΠΔΔ: Παράδειγμα παράλληλης τήρησης του Δημόσιου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής’’, Άρθρο στο ΛΟΓΙΣΤΗ, Τεύχος 543. 

1999

Βενιέρης Γ. και Σ. Κοέν (Αθήνα 1999), ‘‘Κοστολόγηση με βάση τις Δραστηριότητες’’, Άρθρο στο ΛΟΓΙΣΤΗ, Τεύχη 528 και 529. 

Επίσκοπος, Α. (1999). EURIBOR και Euro-LIBOR: Η εμπειρία των τεσσάρων πρώτων μηνών. ΕΥΡΩΝΕΑ, 4, Σελ. 1-7, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

1997

Γκίκας, Δ. (1997), “H Σημασία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για την Ελληνική Οικονομία”, Ναυτεμπορική, Φ. 20.417, 22/4/1997, σ. 4.

1996

Γκίκας, Δ. (1996), “Το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών και η Εισαγωγή Εταιρειών στο Χρηματιστήριο”, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Φ. 51 (2172), σ. 138.