Υποτροφίες

  • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες - δάνεια ενίσχυσης σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις :
    • εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
    • εξαμηνιαίων μαθημάτων

    Οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.

  • Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί το "Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιόπουλου", το οποίο χορηγεί υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, σε φοιτητές με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (http://www.career.aueb.gr).
  • Άλλα βραβεία/υποτροφίες χορηγούνται περιστασιακώς από διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.
  • Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών - "Ελευθέριος Βενιζέλος". Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενημέρωσης επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού απονέμει υποτροφίες στους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις σε ευρωπαϊκά θέματα. Πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.