Ανακοίνωση για Αλλαγή Μαθημάτων

Το μάθημα στα ‘Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας’ την Τρίτη 17 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αντί για αυτού  θα διοργανωθεί την ίδια ημέρα εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Το μάθημα σας Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική με τον κ. Θάνο το οποίο είναι προγραμματισμένο

την ίδια μέρα 17.00-19.00 θα πραγματοποιηθεί κατά την ώρα του δικού μου μαθήματος (11.00-13.00) και στην

ίδια αίθουσα (Αμφ. Γ), ώστε να σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην επίσκεψη στις εταιρείες.