Αναπληρωματική εξέταση μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα", κλιμάκιο Μ-Ω

Ανακοινώνεται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αναπληρωματική εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα», κλιμάκιο Μ-Ω ότι αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, ώρα 18:00-19:40 εξ αποστάσεως (μέσω eclass και MS Teams).