Συχνές Ερωτήσεις | FAQs

Ποιά είναι τα ωράρια λειτουργίας της γραμματείας;

Η Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά στον 6ο όροφο (γραφείο 605), Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33 και εξυπηρετεί τηλεφωνικά 12.00-16.00μμ.

Πότε πραγματοποιoύνται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα; 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και οι φοιτητές ενημερώνονται με email από τη Γραμματεία.

Πότε ενημερωνόμαστε για τα αποτελέσματα των απαλλαγών απο τα τέλη φοίτησης;

Για τις απαλλαγές από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές ενημερώνονται σταδιακά με προσωπικό email, μέχρι τότε παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα.

Σε ποιά κτήρια διεξάγονται τα μαθήματα του ΠΜΣ;

► στο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33

► στο κτήριο επί των οδών Τροίας 2 και Σπετσών

► στο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων 29

Μπορώ να αντικαταστήσω - επανεξεταστώ σε ένα μάθημα που έχω πάρει προβιβάσιμο βαθμό αλλά όχι ικανοποιητικό για εμένα;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι προβιβάσιμοι βαθμοί μαθημάτων δεν επιτρέπεται να διαγράφονται.

Μπορώ να βάλω ρήτρα σε ένα μάθημα;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Μπορώ να μην παρακολουθήσω κάποιο υποχρεωτικό μάθημα;

Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα, όπως δηλώνει και η ονομασία τους, κάθε φοιτητής υποχρεούται να τα ολοκληρώσει επιτυχώς.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική; Πόσες απουσίες επιτρέπονται;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης (δλδ. ξεπεράσουν τις τρεις απουσίες στις οκτώ διαλέξεις), ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.

Πότε διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις;

Οι επαναληπτικές εξετάσεις κάθε τριμήνου, διεξάγονται περίπου 10 μέρες μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών της εξεταστικής του κάθε τριμήνου.

Υπάρχει βαθμολογική αναπροσαρμογή στην επαναληπτική εξέταση;

Ναι, στις επαναληπτικές εξετάσεις η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται με άριστα το επτά (7).

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική;

Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται ατομικά ή από ομάδα δύο φοιτητών, υπό την εποπτεία μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν δωρεάν συγγράμματα;

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και άλλα συγγράμματα. Με την εγγραφή στα ΠΜΣ, έχετε πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ η οποία λειτουργεί στον α΄ και στον β΄ όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση;

Ναι, δικαιούνται. Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Η Φοιτητική Λέσχη φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις γίνονται στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, συνήθως στην αρχή κάθε έτους, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε: lesxi@aueb.gr  

Προβλέπονται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας;

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ποιες είναι οι βασικές πλατφόρμες που χρησιμοποιώ ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΟΠΑ;

Οι δυο βασικές πλατφόρμες είναι το e-Γραμματεία και το e-class.

ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ (e-Γραμματεία): Για ζητήματα που αφορούν τις σπουδές σας (δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, αιτήματα πιστοποιητικών).

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-class): Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των μαθημάτων όπου θα βρίσκετε υλικό, εργασίες και ανακοινώσεις που αναρτά ο διδάσκων του κάθε μαθήματος.