Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αν. Προέδρου