ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022,

οφείλουν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματός τους, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων (15/03/2023-09/04/2023) με τους κάτωθι τρόπους:

1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (για email Γραμματειών πατήστε εδώ) από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας, (username@aueb.gr), στο σύνδεσμο https://webmail.aueb.gr/.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας. Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί.