ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ θα ξεκινήσουν Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023