Ακύρωση μαθήματος 31-10-2023

Εκ μέρους του Καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανό,

Μήνυμα Εκπαιδευτή (7127 - Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας - 7ο εξάμηνο - Ανακοίνωση)

Το προγραμματισμένο μάθημα στα Χρ. της Ναυτιλίας για την Τρίτη 31-10-2023 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αντί για αυτό θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε Ναυτιλιακές εταιρείες την Πέμπτη 30-11-2023 και ώρες 17.45 - 20.30.

Δείτε σχετική ανακοίνωση στο eclass για την απαιτούμενη εγγραφή.