Παρουσιάσεις

 • 14-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη αφορώντας το "Natural Capital in Sustainability Transition: A European Perspective, SDGs, European Green Deal, EU MFF, Recovery & Resilience Plan Job Creation and Just Transition".

 • 14-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη για το International Council of Museums (ICOM-Museums), με Θέμα το "Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic".

 • 14-07-2021

  Στις 12 Νοεμβρίου 2020, η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη εκπροσώπησε το the Cluster for Sustainability Transition στο EUU Conference, Παρουσιάζοντας το "Preservation and enhancement of Shared Cultural Heritage" και δίνοντας έμφαση στα SDGs, στο Climate Agreement, στο European Green Deal, EU MFF, Recovery & Resilience plan και Job Creation and Just Transition in the Mediterranean areα.

 • 14-07-2021

  Παρακολουθήστε το Ted Talk που έδωσε η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη στις 17 Οκτωβρίου 2020 αφορώντας την Αειφόρο Ανάκαμψση από την πανδημία του COVID-19.

 • 14-07-2021
  Διαβάστε αυτήν την παρουσίαση για να ενημερωθείτε για τα έργα του EIT Climate-KIC Hub Greece.
 • 13-07-2021

  Στις 25 Νοεμβρίου 2020, η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη παρουσίασε το θέμα του Circular Economy Leading Sustainability Transition στα Ηνωμένα Έθνη.

 • 13-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη με θέμα Sketching Sustainability Transition in Europe, καλήπτοντας τα υποθέματα των SDGs, το European Green Deal, το EU MFF and Recovery Plan, το Smart-Specialization-Strategy, και το Job Creation and Just Transition.

 • 13-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη με θέμα "Implementing Sustainable Development under Deep Uncertainty using the methods of Ambiguity Aversion and Modern Bayesianism and Small Worlds".

 • 13-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη για την υιοθέτηση αειφόρου ανάπτυξης από τα Ελληνικά πανεπιστήμια.

 • 13-07-2021

  Διαβάστε την Παρουσίαση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη για το Ινστιτούτο Οίκος, αφορόντας το "Sustainable recovery from COVID-19, Co-Developing the Future Vision for a Sustainable Europe and Co-Designing the Pathways via Research-Innovation-Policy Interface".