Άρθρο της καθ. Φοίβης Κουντούρη στο K-Report για τις «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Παγκόσμια Αειφόρο Ανάπτυξη»

31/10/2021

Διαβάστε το άρθρο της καθ. Φοίβης Κουντούρη στο K-Report για τις «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Παγκόσμια Αειφόρο Ανάπτυξη» εδώ.

Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Παγκόσμια Αειφόρο Ανάπτυξη στην COP26 παρουσιάζει η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κανένα κράτος -γράφει- δεν μπορεί να επιτύχει μετασχηματισμούς τέτοιας κλίμακας μόνο με δικές του δυνάμεις, αλλά απαιτείται διεθνής συνεργασία και συνέργειες. Το σημαντικότερο θεμέλιο που έχει τεθεί όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία είναι η υιοθέτηση από 193 κράτη της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που τη συνοδεύουν. Η Ατζέντα 2030, παρέχει ένα κοινό όραμα ειρήνης και ευημερίας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη, εξάλειψης της φτώχειας σε όλες τις μορφές της και επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) έως το 2030, με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.