Επικοινωνία

Τοποθεσία

Το μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας βρίσκεται στον 8ο όροφο στην οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33 στο κτίριο των μεταπτυχιακών του ΟΠΑ.

Διεύθυνση

8ος όροφος, γραφείο 806
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33
T.K. 113 62, Αθήνα
Τηλ: 210 8203665, 210 8203631
Fax: 210 8203607