Επικοινωνία

Το γραφείο της γραμματείας του μεταπτυχιακού προγράμματος βρίσκεται στο κτίριο Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (Γραφείο 806) και είναι ανοιχτό καθημερινά προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους παρόντες και μελλοντικούς φοιτητικές και να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία των αιτήσεων ή απλώς να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Μάρκετινγκ.

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 8ος όροφος, γραφείο 806

Τηλέφωνο: 210 8203 665, -631