Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των φοιτητών/τριων και αποφοίτων και στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενίσχυσης της επικοινωνίας και συνεργασίας με την αγορά εργασίας, ιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών/τριων και Αποφοίτων.

Επιγραμματικά, το Γραφείου αναλαμβάνει:

  • διοργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (business days) και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων,
  • συμβουλευτική υποστήριξη για ποικίλα θέματα (δείτε αναλυτικά παρακάτω) με έμφαση στην προετοιμασία, ένταξη, και επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας,
  • επιμόρφωση και καθοδήγηση με γνώμονα την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη
  • πρόσβαση σε αγγελίες θέσεων εργασίας[1], συμβατές με τα επιστημονικά αντικείμενα που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την ζωντανή φυσική παρατήρηση και κατανόηση της εργασιακής κουλτούρας και του μοντέλου απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικές υπηρεσίες του γραφείου

  • Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα με αντικείμενο ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (π.χ., συμβουλευτική σταδιοδρομίας, πλάνο καριέρας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για την διαδικασία συνέντευξης, αξιολόγησης και επιλογής, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέθοδοι επίλυσης επαγγελματικών διλημμάτων, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διερεύνηση εργασιακών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών προτιμήσεων),
  • Προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων με ολιγομελείς ομάδες με αντικείμενο την στρατηγική καριέρας, την επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (π.χ., αυτογνωσία και αυτοβελτίωση, ατομικές και ομαδικές δεξιότητες, διαχείριση χρόνου και άγχους, στρατηγική αναζήτησης εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   

Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), πλατεία Βικτωρίας,  104 34, Αθήνα

Κος Κούκης Βίκτωρας | Τηλ.: 210 8203 819 | e-mail: vkoukis@aueb.gr


 

Σημείωση: Οι αγγελίες θα αφορούν αποκλειστικά θέσεις εργασίας και όχι πρακτικής άσκησης μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος του Πανεπιστημίου ή άμισθης / εθελοντικής απασχόλησης, και θα πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις πρόσληψης (π.χ., σύναψη σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, ασφάλιση).