Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός σπουδών μέχρι το ακαδ.έτος 2023-2024

Κανονισμός σπουδών από το ακαδ.έτος 2024-2025 (σχέδιο κανονισμού εγκεκριμένο από Γενική Συνέλευση τμήματος, σε αναμονή ΦΕΚ)