Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές του προσωπικό λογαριασμό χρήστη για τις δικτυακές υπηρεσίες του, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Οδηγίες για την απόκτηση του λογαριασμού δίνονται κατά την έναρξη των σπουδών.