Περίοδος Αιτήσεων

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανακοινώνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα μαθήματα ξεκινούν τέλη Σεπτέμβρη-αρχές Οκτώβρη σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται εγκαίρως από τη γραμματεία του προγράμματος.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο του 2022 είναι από 8 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαϊου 2022! Δείτε την προκήρυξη εδω.