ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας του Καθηγητή κύριου Εμμανουήλ Καβουσανού δε θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των μαθημάτων του τη Δευτέρα 13/12/2021:

Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας 11-1 Αμφιθέατρο Δ12

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Α-Λ) 3-5 Αμφιθέατρο Γ

Αθήνα, 10/12/2021