Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Έργου με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, τρεις (3) συνεργάτες, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου».

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά σήμερα 12/11/2018 και ολοκληρώνεται στις 30/11/2018 και ώρα 15:00 με κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας Πατησίων 80, 10434, Αθήνα, 4ος όροφος, υπόψιν κας Όλγας Μάνου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.