Academic Fellows

For the Academic Year 2019-20

Florios Constantinos            

cflorios@aueb.gr
Katselidis Ioannis  ikatsel@aueb.gr
 
Koliousi Panagiota

gkoliousi@aueb.gr
 

Spyrellis Stavros-Nikiforos sspyrellis@aueb.gr