Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αγγελόπουλος Άγγελος                                                        

angangelopoulos@aueb.gr

Καβουνίδη Τζένιφερ                                                                        

jcavounidis@aueb.gr

Καραπάνου Βάϊα                                                                      

vkarap@aueb.gr

Κατσελίδης Ιωάννης                                                            

ikatsel@aueb.gr     
Λάλλας Δημήτριος lallasd@aueb.gr
 
Μακαντάση Ευμορφία faymakantasi@aueb.gr
 
Μέτσιου Ελένη

emetsiou@aueb.gr

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος ktsoukalas08@aueb.gr