Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Φθινοπωρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2021-22

Αγγελόπουλος Άγγελος  

angangelopoulos@aueb.gr
Γιάκας Κωνσταντίνος giakask@aueb.gr
Λουκάκης Άγγελος loukakis@aueb.gr
Χατζηκωνσταντή Βασιλική vchatzikonstanti@aueb.gr

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2021-22

Αγγελόπουλος Άγγελος  

angangelopoulos@aueb.gr
Γιάκας Κωνσταντίνος giakask@aueb.gr
Χατζηκωνσταντή Βασιλική vchatzikonstanti@aueb.gr