Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

Φθινοπωρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24
 

Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Λουκάκης Άγγελος loukakis@aueb.gr

Eαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24
 

Αγγελόπουλος Άγγελος angangelopoulos@aueb.gr
Γκράβας Κωνσταντίνος Kgravas1@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Τασιόπουλος Αναστάσιος tassiopoulos@aueb.gr