ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

Χώρος Στέγασης: Αίθουσες Υ3 και 610, Υπόγειο, Κεντρικό Κτίριο, Κτίριο Οδού Πατησίων 76 και 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος (Aπόφαση Πρύτανη με αρ.πρωτ 2531/06-05-2020)

ΦΕΚ 'Ιδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017