ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

Χώρος Στέγασης: Αίθουσες A48 και 610, 4oς όροφος, πτέρυγα Αντωνιάδου, κτήριο οδού Πατησίων 76 και 6ος όροφος, κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος (Aπόφαση Πρύτανη με αρ.πρωτ 2531/06-05-2020)

ΦΕΚ 'Ιδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017

Διευθυντής Εργαστηρίου: Επίκουρος Καθηγητής Παντελής Καμμάς

ΦΕΚ Διορισμού Διευθυντής Εργαστηρίου EconLabΤεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1086/20.12.2021