Επίτιμοι Διδάκτορες

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αποστολή του την παραγωγή και διάδοση της γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, και τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Όραμα του είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας και να συμβάλει με τη δράση του και τη προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών απονέμει την ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση του Eπίτιμου Διδάκτορα  σε Έλληνες ή ξένους που διέπρεψαν στην ακαδημαϊκή έρευνα και συνέβαλαν στην προώθηση της επιστήμης, ή προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο, στο έθνος ή στην ανθρωπότητα. Κατά την τελευταία εικοσιπενταετία έχουν ανακηρυχθεί ως επίτιμοι διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμη οι ακόλουθοι: