Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Υποψηφίων Διδακτόρων, Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Καλλιόπη Μπενετάτου

  • “Competition Policy and Labor Productivity Growth: Some new evidence”(with Y. Katsoulacos, E. Kyriazidou and G. Makri), Empirical Economics, 2019.

Γεώργιος Μπερτσάτος

Γαλάτεια Μακρή

  •  “Competition Policy and Labor Productivity Growth: Some new evidence” (with K. Benetatou, Y. Katsoulacos and E. Kyriazidou), Empirical Economics, 2019.

Ιωάννης Παπαντώνης

Παναγιώτης Σκαρτάδος

  • "Product Innovation transfer under passive partial ownership holdings" (with Papadopoulos, K.and G., Petrakis, E.), Economics Letters 177, 22-25, 2019.


Διδάκτορες

Αλέκος Παπαδόπουλος

  • "The two-tier stochastic frontier framework (2TSF): measuring frontiers wherever they may exist." in Sickles R. and C.F. Parmeter (eds) "Advances in Efficiency and Productivity Analysis", (forthcoming), Springer, 2019.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Παναγιώτα Κολιούση

  • "Liberalization of product and labour markets: Efficiency and equity implications"(σε συνεργασία με την Αν. Καθηγήτρια Αν. Μιαούλη και τον Καθηγητή Απ.Φιλιππόπουλο), Journal of Macroeconomics (2017), vol.92, pp.92-106.