Άμισθη Θέση Ερευνητικού Βοηθού

Στο πλαίσιο του ερευνητικού project “Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην Ελλάδα”  που διενεργείται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ ζητείται προπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια (δεύτερου έτους και πάνω) για να εργασθεί ως ερευνητικός βοηθός ένα τρίμηνο  (ή Μάιος-Ιούλιος ή Σεπτέμβριος-Νοέμβριος) εξ αποστάσεως (~10 ώρες εβδομαδιαίως). 

Το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από το διαδίκτυο και μέσω προφορικών συνεντεύξεων για συγκεκριμένους startuppers και startups.  Απαιτείται καλή γνώση χειρισμού excel, δημιουργίας πινάκων, γραφημάτων και σχημάτων (π.χ. πίτες κλπ) και βασικές γνώσεις στατιστικής. Θα υπάρξει υποστήριξη και καθοδήγηση στον φοιτητή/ φοιτήτρια που θα επιλεχθεί από την ερευνητική ομάδα.

Η θέση είναι άμισθη αλλά με την ολοκλήρωση της θητείας θα παρασχεθεί  συστατική επιστολή στον φοιτητή/φοιτήτρια  και στο τελικό κείμενο που θα προκύψει θα υπάρχει αναφορά σε αυτόν/ή  στις ευχαριστίες. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή διευκρίνηση να αποταθείτε  στην Oμότιμη Kαθηγήτρια κα Ιωάννα Πεπελάση ioannasapfopepelasis@gmail.com.