Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  αξιολογήθηκε τον Ιούλιο του 2013 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού 1. Professor Christos Ioannidis, Professor of Economics, Head of Department of Economics, University of Bath, UK. (Coordinator) 2. Professor Yannis Ioannides, Max and Herta Neubauer Chair and Professor of Economics, Department of Economics, Tufts University, Medford, U.S.A. 3. Professor Aris Spanos, Wilson Schmidt Professor of Economics, Department of Economics, Virginia Tech, Blacksburg, U.S.A.

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ.