Εκδηλώσεις Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

  • Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Κρίση και Τράπεζες"
  • Καθηγητής Γεώργιος Μέργος,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Προς ένα Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο: Μεταρρυθμίσεις για Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή"
  • Καθηγητής Αναστάσιος Γιαννίτσης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, "Οικονομικοί και μη-οικονομικοί παράγοντες της εξελικτικής πορείας της Ελλάδος"
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, " Από τη Χρεοκοπία και τα Μνημόνια, στην Ανόρθωση και την Ανασυγκρότηση"
  • Υπό την αιγίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα λάβει χώρα Ημερίδα με Θέμα “Διαδράσεις: H «Κίνηση» Ανθρώπων, Ιδεών και Τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, 19os-20os αιώνας”, την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, ώρα 12:00-16:00, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διοργανωτές: Iωάννα Σαπφώ Πεπελάση (Ο.Π.Α...
  • Καθηγητής Αποστόλης Φιλιππόπουλος, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Εμπόδια και  Προοπτικές Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας"